FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat s informačním systémem, je vhodné si přečíst nápovědu. Přesto se však může stát, že v ní nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

Budeme zde uveřejňovat otázky a odpovědi v této struktuře:

1. Registrace

2. Údaje o organizaci

Mám vyplněné všechny údaje k organizaci. Systém přesto neumožňuje založit projekt. Můžete mi pomoci?

Prosím zkontrolujte si tato nastavení organizace

- v záložce "Zástupci organizace" musíte mít označeného alespoň jednoho statutárního zástupce organizace

- v záložce "Dokumenty organizace" musí být nahrány všechny nutné soubory vyžadované příslušným dotačním titulem (zejména stanovy, výroční zpráva atd.)

Při zadávání dat o organizaci nás systém sám, po nějaké době, odhlásil. Jak dlouhý je interval, po kterém dojde k automatickému odhlášení uživatele?

Interval je dlouhý cca 30 minut. Na tento údaj však nespoléhejte a práci si průběžně ukládejte. Jinou možností je připravit si jednotlivé texty např. v dokuemntu Word a pak je vložit do elektronického formuláře.

Jak má vypadat příloha "prohlášení samosprávy"?

Na toto prohlášení neexistuje žádný konkrétní formulář. V podstatě jde o to, aby Vám příslušný úřad potvrdil, že zná Vaši organizaci a její činnost.

Je někde dáno, co by měly obsahovat webové stránky?

Není. Zavedli jsme povinnost pro žadatele mít webové stránky, jejich forma a obsah je na žadateli.

3. Zakládání a podávání projektu

V programech je uvedeno, že dotaci nelze použít na "dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí)". Je někde specifikováno co se myslí drobnou odměnou?

Drobné odměny jsou věcné ceny při soutěžích/akcích pro děti. V současné době nejsou nikde finančně limitovány. Jedná se například o medaile, diplomy, knihy, vzdělávací pomůcky apod.

Píšeme projekt dle osnovy do jednotlivých polí a nestačí nám počet znaků. Co v takovém případě dělat?

Pokud vám nestačí uvedený počet znaků, je možné vložit doplňující informace jako přílohu k projektu. Je nutné se ale v textu v daném poli na přílohu odkázat, např. bližší harmonogram viz příloha s názvem "Harmonogram_detail.doc". Tyto připojené soubory již v listinné podobě nedodáváte, tzn. vytisknete pouze vygenerovanou PDF žádost, ke které přiložíte povinné přílohy.

Upozorní ISPROM na proběhlou formální kontrolu projektu?

Jestli projekt prošel nebo neprošel formální kontrolou uvidí každý žadatel ihned po formální kontrole v ISPROMu, v záložce PROJEKTY. Zároveň zasílá ISPROM informační email. 

Na žádosti o dotaci budou uvedeni všichni statutární zástupci organizace. Je potřeba, aby žádost podepsali všichni uvedení zástupci?

Ne. Žádost musí podepsat alespoň 1 statutární zástupce organizace.

Ve vyhlášených programech jsem nenašla, zda je nějaký minimální nebo maximální limit pro žádosti o dotaci.

U Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nejsou stanoveny žádné limity pro celkovou žádost o dotaci (kromě programu č. 4).

Limity jsou ale stanoveny u některých dílčích aktivit typu školení, tábory apod. a zároveň jsou definovány finanční limity na vybavení (např. na notebook).

Ostatní programy se řídí limity ve vyhlášení.

Je možné žádat na náklady, například na účetnictví, právní služby apod., nějakým poměrem, co se týká úvazku vůči tomu projektu?

Ano, na tyto služby je možné žádat. Limit není stanoven, nicméně by to mělo být přiměřené vůči celkovému projektu. V tomto duchu jsou nastavena i kritéria hodnocení projektu.

Může žádat pobočný spolek, když má vlastní IČO?

Nemůže.

5 kalendářních dnů na doplnění informací: Týká se to i žádostí podaných 31.10? Platí stále lhůta 5 dnů nebo to bude muset být doplněno do 31. 10.

Lhůta 5 kalendářních dnů začíná běžet od doby, kdy byl žadatel vyzván k úpravě, tzn. může běžet i po 31.10. Jaké informace lze doplnit po uzávěrce je vždy uvedeno v konkrétním vyhlášeném programu.

Když se připravuje rozpočet, tak se popisují i zdroje. Vycházíme z toho, že máme nějaké příjmy, které spočítáme (dají se odhadnout) a pak jsou příjmy, které jsou pro nás velkou neznámou (instituce, které nám přispívají). Máme zapisovat to, co předpokládáme nebo by to mělo být závaznější?

Uvádíte předpoklad.

Ohledně počtu dětí. Kdysi se to počítalo snadno a přehledně na „osobodny“. Je to možné i dnes?

V programech „osobodny“ nefigurují, tzn. není ani na základě tohoto ukazatele přidělována dotace. Pokud z nich ale vycházíte při stanovení rozpočtu, je to samozřejmě na vás.

Když mám přes 50 pobočných spolků, v přílohách budu chtít doložit, co děláme a těch příloh bude víc. Je třeba přílohy tisknout k žádosti?

Ne. V tištěné podobě podáváte samotnou žádost o dotaci a povinné přílohy. Konkrétní obsah elektronické a listinné žádosti viz vyhlášení daného programu.

 

4. Státem uznaná organizace

5. Velikost příloh

V různých formulářích je dle příslušné metodiky potřeba nahrávat přílohy (např. v nastavení organizace, k žádosti, k vyúčtování...). Počet příloh není omezen, pro jednotlivé přílohy ale doporučujeme maximální velikost 10 MB.

 

6. Změny v rozpočtech, vyúčtování

Chtěli bychom žádat o změny rozpočtu a obsahu našeho projektu „XY“ a nemohli jsme najít na webových stránkách žádné formuláře. Mohli byste nám prosím poslat formuláře/žádosti o změnu rozpočtu a obsahové změny projektu?

Žádný konkrétní formulář není. Žádost o změnu musí obsahovat následující:

a)     identifikaci příjemce,

b)     název a číslo programu, v jehož rámci byla dotace poskytnuta

c)     název projektu

d)     číslo rozhodnutí

e)     popis změny

f)      zdůvodnění požadované změny

g)     datum, od kterého by měla požadovaná změna platit

h)     datum a podpis osoby oprávněné jednat za příjemce