Nápověda

Přístup do IS

Jako nepřihlášený uživatel můžete procházet dokumenty přístupné veřejnosti, vidíte aktuality a v těchto dvou položkách můžete vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávání. Další funkce IS můžete využívat až po přihlášení.

Přihlášení

Každý přistupuje do systému pod unikátním uživatelským jménem (=IČO organizace) a heslem. Přihlášení probíhá prostřednictvím přihlašovací stránky. Pokud už jste přihlášeni a chcete pracovat pod jiným přístupem, musíte se nejprve odhlásit a pak teprve je možné se přihlásit jako jiný uživatel.

Registrace

Pokud se se systémem chystáte pracovat poprvé, musíte vaši organizaci registrovat. Při registraci zadáte:

  1. název organizace (shodný se stanovami nebo zřizovací listinou),
  2. IČO,
  3. kontaktní e-mailovou adresu organizace (nikoliv soukromou).

Po registraci vám na zadanou e-mailovou adresu přijde mail s přístupovými údaji.

Profil organizace

Po přihlášení do systému si nejprve vyplňte tzv. profil organizace, na který se dostanete pomocí tlačítka "údaje o organizaci". Tomuto kroku věnujte maximální pozornost, protože data, která zde vyplníte se poté propisují do všech, vámi zadaných, žádostí o dotaci. V případě jakékoliv změny (např. změna adresy organizace, změna bankovního účtu) je nutné data neprodleně aktualizovat. Nezapomeňte v údajích o organizaci doplnit i povinné přílohy. Tyto soubory vkládáte do záložky "Dokumenty organizace".

V "údajích o organizaci" si můžete dále změnit přidělené heslo, což doporučujeme. Heslo musí splňovat bezpečnostní pravidla, která jsou uvedena ve žluté nápovědě k poli.

Pokud heslo zapomenete (ztratíte), můžete využít modul ZAPOMENUTÉ HESLO, který naleznete zde.

Další důležité záložky jsou METODIKA a PROJEKTY.

 

Projekty

Záložka PROJEKTY slouží pro správu projektů. Pomocí volby "založit projekt" založíte zcela nový projekt. Kolik projektů lze ve které výzvě založit, limity pro žádosti apod. najdete v rozcestníku pod jednotlivými skupinami výzev, příp. blíže ve vyhlášení jednotlivých výzev.

Založenému projektu bude přiděleno evidenční číslo. Projekt bude umístěn v kapitole "Rozpracované projekty". V této fázi je možné projekt editovat. Před uzavřením projektu by měly být všechny části žádosti označeny zelenou fajfkou a rozpočet musí být vyrovnaný, tzn. náklady - zdroje = 0. Teprve potom půjde projekt uzavřít. Po uzavření projektu se vygeneruje finální žádost ve formátu PDF.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ DOPORUČUJEME PROSTUDOVAT STRÁNKU ČASTO KLADENÉ DOTAZY

GARANTA PROGRAMU A ADMINISTRÁTORY SYSTÉMU MŮŽETE KONTAKTOVAT POMOCÍ ODKAZU ZEPTEJTE SE