Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s ISPROM, metodiky, případně další dokumenty.

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast podpory volnočasových aktivit, včetně metodiky hodnocení projektů a informace o plánovaných seminářích najdete zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže již dva informační semináře, na kterých informovalo o nových programech a o novinkách v informačním systému. Pokud jste se nestihli zúčastnit žádného ze seminářů osobně a již svou účast na seminářích neplánujete, můžete zhlédnout videozáznam ze semináře v Praze (12. září 2016).