Metodika

V této části IS jsou/budou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s ISPROM, metodiky, případně další dokumenty.

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast podpory volnočasových aktivit, včetně metodiky hodnocení projektů najdete zde.

Metodické pokyny k vyplnění některých polí žádosti (pro výše uvedený program) naleznete zde.

Můžete se také podívat na videozáznam ze semináře v Praze (12. září 2016).

Aktuální informace k Programu na podporu informačních center pro mládež naleznete zde,

Aktuální informace k Investičnímu programu 133 710 naleznete zde,

Aktuální informace k Programu na podporu nadaných žáků naleznete zde,

Aktuální informace k Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání naleznete zde.