Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s ISPROM, metodiky, případně další dokumenty.

Aktuální výzvy (2021):

Výzvu Spolu po covidu naleznete zde

Výzvu k předkládání žádostí o udělení titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeži naleznete zde

Výzvu Letní kempy 2021 naleznete zde

Výzvu na rok 2021 pro program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání naleznete zde

Výzvu na rok 2021 pro program Podpora nadaných žáků základních a středních škol naleznete zde

Výzvu na rok 2021 pro Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde

 

Informace k vyúčtování výzev z roku 2021

Podpora nadaných žáků základních a středních škol - 2021 naleznete zde

Letní kempy - 2021 naleznete zde

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - 2021 naleznete zde

 

 

Výzvy na rok 2020:

Výzvu na rok 2020 pro program 133710 - Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže - druhá výzva naleznete zde

Výzvu na rok 2020 pro program 133710 - Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže naleznete zde

Výzvu na rok 2020 pro program Podpora nadaných žáků základních a středních škol naleznete zde

Výzvu na rok 2020 pro Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde

Výzvu na rok 2020 pro poskytnutí dotace v rámci programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 naleznete zde

Výzvu na rok 2020 pro poskytnutí dotace v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020 naleznete zde

 

Informace k vyúčtování výzev z roku 2020

Podpora nadaných žáků základních a středních škol naleznete zde

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 naleznete zde

 

Výzvy na rok 2019

Výzvu na rok 2019 pro poskytnutí dotace v rámci programu Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže naleznete zde

Výzvu na rok 2019 pro poskytnutí dotace v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni naleznete zde

Výzvu na rok 2019 pro poskytnutí dotace v rámci programu Podpory nadaných žáků základních a středních škol naleznete zde

Výzvu na rok 2019 pro Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde

 

Informace o dotačním programu MŠMT pro oblast podpory volnočasových aktivit, včetně metodiky hodnocení projektů pro rok 2018 najdete zde.

Metodické pokyny k vyplnění některých polí žádosti (pro výše uvedený program) naleznete zde.

Můžete se také podívat na videozáznam ze semináře v Praze (12. září 2016).

 

Aktuální informace k Programu na podporu informačních center pro mládež naleznete zde,

Aktuální informace k Investičnímu programu 133 710 naleznete zde,

Aktuální informace k Programu na podporu nadaných žáků naleznete zde,

Aktuální informace k Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání naleznete zde.