Archív aktualit: POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 2020

Všechny spolky, které v roce 2020 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci níže popsaných výzev, jsou povinny poskytnout oddělení rozvoje dětí a mládeže nejpozději do 30. června 2021 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2020.

Zprávu je třeba vložit do uvedeného data do informačního systému ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace. Jedná se o tyto výzvy:

Výzva pro rok 2020 - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

Výzva na podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020

 

Tato povinnost vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodání zprávy ve stanoveném termínu může být důvodem k sankcionování organizace.

dne 11.6.2021

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy