Archív aktualit: POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019 A PRO HLÁŠENÍ TÁBORŮ 2020

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání nejpozději do 30. června 2020 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2019.

 

Zprávu je možno buď vložit do uvedeného data do informačního systému ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace a zaslat informaci o tom, že zpráva byla do systému vložena na adresu Dotace.Mladez@msmt.cz  nebo zaslat v papírové podobě poštou na adresu MŠMT, odbor pro mládež, neformální a další vzdělávání, Karmelitská  529/5, 118 12 Praha 1, s průvodním dopisem obsahujícím informaci, o jaký dotační program se jedná.

Tato povinnost vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodání zprávy ve stanoveném termínu může být důvodem k sankcionování organizace.

 

POKYNY PRO HLÁŠENÍ TÁBORŮ 2020

V případě, že organizace využívá dotaci nebo její část na pořádání dětských táborů v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020, je povinna zaslat elektronicky odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání seznam všech z dotace podpořených táborů. Seznam zašlete nejpozději do 15. 6. 2020 na e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz  v požadované struktuře - viz LDT_2020.xlsx (ideálně ve formátu xls).

 

dne 10.6.2020

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy