Archív aktualit: Pokyny pro poskytnutí výroční zprávy za rok 2018

Všechny spolky, které v roce 2018 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci níže popsaných programů, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2019 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2018.

Zprávu je možno buď vložit do uvedeného data do informačního systému ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace a zaslat na adresu Dotace.Mladez@msmt.cz informaci o tom, že zpráva byla do systému vložena nebo zaslat v papírové podobě poštou na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská  529/5, 118 12 Praha 1, s průvodním dopisem obsahujícím informaci, o jaký dotační program se jedná.

Jedná se o tyto programy:

  • Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (1-4)
  • Podpora nadaných žáků základních a středních škol
  • Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a rozvojový program Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Tato povinnost vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodání zprávy ve stanoveném termínu může být důvodem k sankcionování organizace.

dne 21.5.2019

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy