Archív aktualit: Otevření programu pro POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ (133 710) na rok 2020-2021 - druhá výzva

Informační systém je otevřen pro sběr žádostí v programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - druhá výzva na rok 2020/2021

Výzva je zaměřena tři typy podporovaných opatření:

A)        Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku,

B)        Pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení,

C)        Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Text výzvy a další informace naleznete zde

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/.
Po kompletaci formuláře žádosti v elektronickém systému ISPROM žadatel vygeneruje žádost. Následně zasílá žadatel vygenerovanou žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek, ID datové schránky: vidaawt nebo doručuje tištěnou žádost na adresu MŠMT.

Text výzvy a další informace naleznete zde

dne 27.5.2020

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy