Archív aktualit

Vkládání akceptačních protokolů

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat o tom, že systém ISPROM je připraven na vkládání Vašich akceptačních protokolů. 

dne 8.2.2018

VÝSLEDKY PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2018

dne 24.1.2018

Vyúčtování dotace za rok 2017

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2017 (POUZE PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ)

dne 24.1.2018

Vyúčtování dotace za rok 2017 (program pro ICM)

dne 19.12.2017

Otevření ISPROM - investice

Od dnešního dne je možné v ISPROM podávat žádosti o investiční dotaci v rámci programu 133 710.

dne 7.12.2017

Podpora Informačních center pro mládež 2018

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v programu 5. "Podpora Informačních center pro mládež"

dne 16.10.2017

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018

Informační systém je otevřen pro podávání žádostí v programu: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018.

dne 29.9.2017

Otevření ISPROM

ISPROM je otevřen pro podávání žádostí o dotaci v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace.

dne 18.9.2017

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - K AKTUÁLNÍ INFORMACI PRO ŽADATELE V PROGRAMU 133 710

dne 24.5.2017

Pokyny pro poskytnutí Výroční zprávy

Pokyny pro poskytnutí Výroční zprávy za rok 2016

dne 10.5.2017

Vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2016

dne 11.11.2016

Dočasné omezení dostupnosti pracovníků odboru pro mládež

Vzhledem k plánovanému stěhování celého odboru pro mládež dne 8. 11. 2016, nebudeme dostupní v tento den na emailech a telefonních číslech. V urgentních případech volejte na telefonní číslo: +420 234 811 100

Odbor pro mládež

dne 3.11.2016

Informace ze seminářů

V rámci seminářů pro NNO, které proběhly během září a října 2016, jsme se setkali s řadou dotazů z Vaší strany. Rozšířili jsme tedy záložku NÁPOVĚDA/FAQ o odpovědi na tyto otázky. Najdete zde tedy nově definované drobné odměny pro děti, informaci o tom, koho zahrnout do položky "Externí pracovníci projektu" apod. Tuto rubriku budeme dále aktualizovat v souvislosti s Vašimi dotazy, které posílejte především na náš Helpdesk.

dne 12.10.2016

Spuštění ISPROM

Spuštění ostrého provozu ISPROM:

- pro žádosti o dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO dne 26. 9. 2016

- pro žádosti o dotace v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol dne 1.10.2016

- pro žádosti o dotace v rámci investičního programu 133 710 v průběhu listopadu 2016

- pro žádosti o dotace v rámci programu na podporu  ICM dne 24.10.2016

Je možné, že v rámci testování Vám IS umožní projekt založit i před uvedeným datem. Projekty však prosíme nezakládejte a vyčkejte na oficiální spuštění daného dotačního programu viz výše.

dne 20.9.2016

Informace k zaslání rozhodnutí o poskytnutí dotace a převedení peněz

Finanční prostředky pro  žadatele o dotaci v programu č. 1 byly převedeny na účty NNO k 31. březnu a zároveň s tím byla odeslána Rozhodnutí o poskytnutí dotace poštou. 

Finanční prostředky pro  úspěšné žadatele o dotaci v programech č. 2, 3, 4 budou převedeny na účty NNO do 15. dubna 2016 a poté budou rozeslána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto malé zpoždění oproti slibovanému termínu do konce března bylo způsobeno zejména nedostatky ve vyúčtování projektů z předchozího roku. Podmínkou pro přidělení dotace na daný rok je správné vyúčtování projektu z  roku předchozího. Odesílání plateb i rozhodnutí pro všechny projekty v jednom programu probíhá, z administrativních důvodů, současně.  

Finanční prostředky pro Program na podporu ICM budou na zřizovatele ICM převedeny a rozhodnutí o poskytnutí dotace zaslána do konce dubna 2016. 

Vzhledem k  chybám a nejasnostem ve vyúčtování připravuje odbor pro mládež podrobnější pokyny k čerpání a vyúčtování dotace 2016, které budou zveřejněny do konce října 2016.

dne 5.4.2016

Informace pro uživatele

V souvislosti s nahráním aktuálních dat o výsledku výběrového řízení do ISPROMu přišel, některým z Vás, informační email z IS_PREVENCE. Považujte tento email za bezpředmětný.

dne 21.3.2016

Data v ISPROMu

Vážení žadatelé o dotaci,

připomínáme, že dne 1.1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 SB., občanských zákoník  ( NOZ) a zákon č. 304/2013 Sb.  o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ  ( tj. k 1.1. 2016 ) jsou spolky povinny uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ. Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slovo „spolek“ nebo „ zapsaný spolek " ;postačí však zkratka „ z.s.“. Výjimku z této povinnosti připouští § 3042 NOZ  z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

V souvislosti s touto povinností vás žádáme, změníte-li název své organizace, abyste jej zároveň změnili i v Informačním systému pro mládež ISPROM, v údajích o organizaci. Tuto změnu proveďte, prosím, do 15. února 2016 (mj. i z důvodu poskytnutí aktuálních údajů pro tisk rozhodnutí o přidělení dotace).

dne 25.1.2016

Investice - vzor investičního záměru pro rok 2016

Upozorňujeme žadatele v dotačním programu Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže na povinnost použít vzor investičního záměru pro rok 2016, který je ke stažení na: http://www.msmt.cz/file/36602/

dne 7.12.2015

Informace pro žadatele v programu podpory ICM

Vážení žadatelé,

během dnešního dopoledne byly u těch žadatelů, kterým se dosud nepodařilo uzavřenou žádost ve formátu pdf. z ISPROM vytisknout, žádosti opět otevřeny/vráceny. Bude je tedy možné, po přihlášení do ISPROM, opět uzavřít. Poté by již žádost v pdf. formátu měla jít vytisknout. Podepsanou ji stačí zaslat dle původních propozic na NICM do pondělí 7. 12. (razítko na obálce nejpozději 7. 12. 2015). Bude-li mít někdo 3. 12. po 12 hod. opětovný technický problém s vytištěním, kontaktujte prosím Ing. Janu Häcklovou na tel.: 234 811 113.

Odbor pro mládež se omlouvá za tyto technické problémy.

dne 3.12.2015

Videa ze semináře - 10. 9. 2015, Brno

V Domě dětí a mládeže v pražském Karlíně proběhl dne 3.10.2015 poslední ze čtyř informačních seminářů k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace (NNO).

Semináře pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a byly určeny pro zájemce z řad NNO. Pokud jste se nestihli zúčastnit semináře osobně, můžete zhlédnout záznam ze semináře v Brně. Video je rozděleno na tři části. První z nich je věnována představení programů a podmínek pro podávání žádostí, druhá část je věnována informačnímu systému pro zadávání žádostí o dotaci s názvem ISPROM a ve třetí části byly zájemci seznámeni s pravidly projektové logiky.

dne 9.10.2015

Informace ohledně IS 51

IS 51 (do kterého jste vkládali žádosti o dotaci v minulých letech) byl uzavřen pro podávání žádostí v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží. V současné době je možné systém využít jako archiv vložených projektů, který poběží minimálně do konce tohoto roku.

dne 15.9.2015

Nové programy a informační semináře

MŠMT vyhlásilo zcela nové programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016. Text programů zahrnuje i priority vyhlášené na rok 2016.

dne 21.8.2015

Ukončení podávání žádostí o titul

Dne 15.7. 2015 ve 13 h byla pro nestátní neziskové organizace (NNO) ukončena výzva s možností zasílání žádostí na MŠMT na udělení titulu „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“. Žádosti vložené po termínu nebudou akceptovány.

dne 16.7.2015

Seminář pro žadatele o titul

V souvislosti s výzvou k předkládání žádostí o udělení titulu odbor pro mládež připravil informační seminář, který proběhl dne 18. 6. 2015 od 10:00 do 12:00 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha.

Informace o semináři, včetně prezentace ze semináře naleznete na stránkách MŠMT.

 

dne 26.6.2015

Pokyny k zadávání žádostí o udělení titulu

Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte kontaktní formulář helpdesku.

dne 8.6.2015

Informace o spuštění IS

Elektronický systém pro podporu žadatelů o titul uznaná organizace byl spuštěn v pondělí 15. 6. 2015.

dne 8.6.2015

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy