Archív aktualit

DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ K POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2018

Dovolujeme si připomenout, že všechny spolky, které v roce 2018 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci níže popsaných programů, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2019 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2018.

dne 25.6.2019

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ (Mezinárodní kola) pro rok 2020

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v Programu na podporu mezinárodních kol soutéží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (Program 10). Podání žádostí je možné do 30.9.2019.

Bližší informace naleznete na těchto stránkách MŠMT.

dne 3.6.2019

POKYNY PRO HLÁŠENÍ TÁBORŮ 2019

V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na pořádání dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky odboru pro mládež MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. 

dne 29.5.2019

POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2018

Všechny spolky, které v roce 2018 obdrželi od MŠMT dotaci v rámci níže popsaných programů, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2019 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2018.

dne 21.5.2019

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ (Ústřední kola) pro rok 2020

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v Programu na podporu ústředních kol soutéží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (Program 8). Podání žádostí je možné do 17.6.2019.

 

dne 20.5.2019

Archivace projektů z roku 2015

Projekty podané v roce 2015 v programech:

1-4/NNO/2015
 
5/ICM/2015
 
6/INV/2015
 
7/NAD/2015
 
Nově naleznete po přihlášení v části PROJEKTY ve skupině pojmenované ARCHIV
dne 6.2.2019

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2018 (PROGRAMY PRO NNO 1 – 4) - AKTUALIZACE

Vyúčtování poskytnutých dotací předloží NNO písemně odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 31.1. následujícího roku. Dále musí organizace vložit vyúčtování dotace do elektronického systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Podrobný postup naleznete zde.

dne 15.1.2019

Otevření programu pro POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ (133 710) na rok 2019

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v programu 133 710  - Poskytování investičních dotací v rámci mládeže. Podávání žádostí je možné do 31.1.2019

Text výzvy a další informace naleznete zde

dne 13.12.2018

Podpora mládeže na krajské úrovni 2019

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni (výzva na rok 2019). Podávání žádostí je možné do 20.11.2018. Bližší informace naleznete zde.

dne 9.10.2018

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v rámci Programu nadaných žáků základních a středních škol (výzva na rok 2019). Podávání žádostí je možné do 9.11.2018. Bližší informace naleznete zde.

dne 2.10.2018

Otevření Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO (výzva na rok 2019). Podávání žádostí je možné do 31.10.2018. Bližší informace naleznete zde.

 

 

dne 19.9.2018

Informační semináře pro žadatele v programech státní podpory práce s dětmi a mládeži pro NNO

MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže připravil sérii informačních seminářů, na kterých budou účastníkům představeny PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (výzva pro rok 2019) a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM. 

dne 12.9.2018

Otevření podávání žádostí o podporu mezinárodních soutěží

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v rámci programu na Podporu mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdélávání v roce 2019. Podávání žádostí je možné do 30.9.2018. Bližší informace naleznete zde.

dne 11.6.2018

Pokyny pro poskytnutí výroční zprávy za rok 2017

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT v roce 2017 dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2018 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2017. Postup naleznete zde

dne 1.6.2018

Metodický pokyn k dodacímu listu a předávacímu protokolu (PROGRAM 133 710)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřenilo Metodický pokyn k dodacímu listu a předávacímu protokolu pro PROGRAM 133 710.

dne 25.5.2018

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v Programu na podporu ústředních kol soutéží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (Program 8) a Programu na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (Program 9). Bližší informace naleznete na těchto stránkách MŠMT

dne 10.5.2018

TŘETÍ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ TITULU NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

dne 2.5.2018

Výsledky rozdělení dotací v rámci programu 133710 (na rok 2018)

Vážení žadatelé,

MŠMT zveřejnilo výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2018. Výsledky si můžete stáhnout ve formě tabulky zde

dne 25.4.2018

Vkládání akceptačních protokolů

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat o tom, že systém ISPROM je připraven na vkládání Vašich akceptačních protokolů. 

dne 8.2.2018

VÝSLEDKY PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2018

dne 24.1.2018

Vyúčtování dotace za rok 2017

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2017 (POUZE PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ)

dne 24.1.2018

Pokyny k zadávání žádostí o udělení titulu

Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte kontaktní formulář helpdesku.

dne 8.6.2015

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy