Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci výzvy Práce s dětmi a mládeží, Programu Podpora mládeže na krajské úrovni,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků, Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží a žádosti o dotaci v rámci výzvy Letní Kempy.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

LETNI KEMPY 2021 – SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ - (aktualizace k 23.7.2021)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam žadatelů podpořených k 23. 7. 2021 v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. Seznam bude průběžně aktualizován.

dne 27.7.2021

Výzva SPOLU PO COVIDU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021. Sběr žádostí v systému ISPROM byl otevřen - vygenerovanou žádost je potřeba doručit na MŠMT nejpozději 16.7.2021.

dne 22.6.2021

ISPROM otevřen pro sběr žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na seznam MŠMT

Účelem dokumentu je sestavení seznamu soutěží pro školní rok 2021/2022,  které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Termín pro podání žádostí je 15. července 2021.

dne 18.6.2021

LETNI KEMPY 2021 – SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam žadatelů podpořených k 11. 6. 2021 v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. V první části jsou zveřejňováni příjemci dotace podpoření v rámci původní alokace uvedené ve výzvě (100 mil. Kč).

dne 14.6.2021

HLÁŠENÍ TÁBORŮ - výzvy na rok 2021 v oblasti práce s dětmi a mládeží (pro „NNO uznané“, pro střešní organizace, pro nestátní neziskové organizace)

V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na pořádání dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. Seznam zašlete nejpozději do 17. 6. 2021 na e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz  v požadované struktuře viz LDT_2021.xlsx (ideálně ve formátu xls).

dne 11.6.2021

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy