Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci výzvy Práce s dětmi a mládeží, Programu Podpora mládeže na krajské úrovni,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků, Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Výzva pro rok 2021 - PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.

Systém je otevřený pro sběr žádostí.

Žádost ve výzvách 1 (pro uznané NNO) a 2 (pro střešní NNO) je nutné uzavřít a podat do 7.12.2020.

Žádost ve výzvě 3 (pro NNO) je nutné uzavřít a podat do 21.12.2020.

 

dne 13.11.2020

Výzva pro rok 2021 - PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.

Systém ISPROM byl otevřen pro sběr žádostí.

dne 30.10.2020

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÝM DOTAČNÍM VÝZVÁM NA ROK 2021

Výzvy dotačních programů pro mládež intenzivně připravujeme. Rok 2020 a pandemie COVID 19 zasáhla silně oblast volnočasových aktivit, ale i běžný harmonogram „úředního“ roku, je platná řada omezení v obvyklých činnostech spolků...

Dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání pro rok 2021 bude vyhlášen koncem října/začátkem listopadu. Uzávěrka pro příjem žádostí bude za měsíc od zveřejnění výzvy, tzn. cca koncem listopadu/začátkem prosince 2020.

dne 9.10.2020

POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019 A PRO HLÁŠENÍ TÁBORŮ 2020

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání nejpozději do 30. června 2020 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2019.

 

dne 10.6.2020

Otevření programu pro POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ (133 710) na rok 2020-2021 - druhá výzva

Informační systém je otevřen pro sběr žádostí v programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - druhá výzva na rok 2020/2021

Výzva je zaměřena tři typy podporovaných opatření:

A)        Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku,

B)        Pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení,

C)        Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Text výzvy a další informace naleznete zde

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020

dne 27.5.2020

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy