Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci výzvy Práce s dětmi a mládeží, Programu Podpora mládeže na krajské úrovni,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků, Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží a žádosti o dotaci v rámci výzvy Letní Kempy.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

VÝSLEDKY VÝZEV NA PODPORU SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci Výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 a k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021.

 

dne 23.4.2021

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021. Sběr žádostí v systému ISPROM byl otevřen - vygenerovanou žádost je potřeba doručit na MŠMT nejpozději 30.4.2021.

dne 4.4.2021

VÝSLEDKY VÝZVY Č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NA ROK 2021

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021 ve výzvě č. 3 pro nestátní neziskové organizace.

K podpoře ve výše uvedené výzvě je navrženo 58 projektů v celkové částce 22 000 000 Kč.

dne 22.3.2021

VÝSLEDKY VÝZEV Č. 1 A 2 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ – VÝZVY NA ROK 2021

MŠMT schválilo rozdělení finančních prostředků v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021 ve výzvě č. 1 pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ a výzvě č. 2 pro střešní organizace.

K podpoře ve výše uvedených výzvách je navrženo 26 projektů v celkové částce 166,5 mil. Kč.

dne 16.3.2021

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ na rok 2021

Systém ISPROM byl otevřen pro sběr žádostí ve Výzvě na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Termín pro podání žádostí je 15. 3. 2021 pro okresní a krajská kola a 3. 3. 2021 pro kola ústřední a mezinárodní.

Bližší informace a text výzvy naleznete zde

dne 8.2.2021

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy