Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci výzvy Práce s dětmi a mládeží, Programu Podpora mládeže na krajské úrovni,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků, Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží a žádosti o dotaci v rámci výzvy Letní Kempy.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Otevření programu PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ na rok 2021 (září až prosinec)

Systém ISPROM byl otevřen pro sběr žádostí ve Výzvě na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Termín pro podání žádostí pro ústřední kola je do 1.10.2021, pro okresní a krajská do 3.10.2021

Bližší informace a text výzvy pro ústřední kola naleznete zde

Bližší informace a text výzvy pro okresní a krajská kola naleznete zde

dne 8.9.2021

Letní kempy 2021 - informace k vyúčtování

Od 2.9.2021 je k projektům z výzvy "Letní kempy 2021" v systému ISPROM možné nahrávat dokumenty týkající se vyúčtování a finančního vypořádáni.

Vyúčtování je nutné do ISPROM nahrát do 30.11.2021 a současně jej zaslat na podatelnu MŠMT. Zprávu o realizaci a kopii třídních knih zasíláte na podatelnu MŠMT do 15.9.2021.

 

dne 2.9.2021

Informativní seznam soutěží a přehlídek MŠMT pro šk. rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, termíny konání, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2021.

 

dne 1.9.2021

LETNI KEMPY 2021 – SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ - (aktualizace k 23.7.2021)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam žadatelů podpořených k 23. 7. 2021 v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. Seznam bude průběžně aktualizován.

dne 27.7.2021

Výzva SPOLU PO COVIDU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021. Sběr žádostí v systému ISPROM byl otevřen - vygenerovanou žádost je potřeba doručit na MŠMT nejpozději 16.7.2021.

dne 22.6.2021

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy