Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, Programu Podpora mládeže na krajské úrovni,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků, Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÝM DOTAČNÍM VÝZVÁM NA ROK 2021

Výzvy dotačních programů pro mládež intenzivně připravujeme. Rok 2020 a pandemie COVID 19 zasáhla silně oblast volnočasových aktivit, ale i běžný harmonogram „úředního“ roku, je platná řada omezení v obvyklých činnostech spolků...

Dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání pro rok 2021 bude vyhlášen koncem října/začátkem listopadu. Uzávěrka pro příjem žádostí bude za měsíc od zveřejnění výzvy, tzn. cca koncem listopadu/začátkem prosince 2020.

dne 9.10.2020

POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019 A PRO HLÁŠENÍ TÁBORŮ 2020

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání nejpozději do 30. června 2020 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s účetní závěrkou za rok 2019.

 

dne 10.6.2020

Otevření programu pro POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ (133 710) na rok 2020-2021 - druhá výzva

Informační systém je otevřen pro sběr žádostí v programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - druhá výzva na rok 2020/2021

Výzva je zaměřena tři typy podporovaných opatření:

A)        Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku,

B)        Pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení,

C)        Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Text výzvy a další informace naleznete zde

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020

dne 27.5.2020

INFORMACE KE ZMĚNÁM V ROCE 2020

Informace pro organizace, které získaly dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO) – výzva pro rok 2020

 

dne 25.5.2020

Upozornění pro úspěšné žadatele v programech státní podpory pro NNO ohledně čerpání podpory

Všem organizacím, kterým byla schválena v letošním roce dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží, budou v období od 26. března 2020 zasílána rozhodnutí o přidělení dotace do datové schránky. Pro urychlení vyplácení dotace na účty organizací žádáme všechny dotčené organizace, aby si zprávy z datových schránek vyzvedly co nejdříve. Tím mohou přispět k urychlení zasílání peněz

dne 31.3.2020

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy