Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, Programu na podporu Informačních center pro mládež,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží"

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Vyúčtování dotace za rok 2017 (program pro ICM)

dne 19.12.2017

Otevření ISPROM - investice

Od dnešního dne je možné v ISPROM podávat žádosti o investiční dotaci v rámci programu 133 710.

dne 7.12.2017

Podpora Informačních center pro mládež 2018

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v programu 5. "Podpora Informačních center pro mládež"

dne 16.10.2017

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018

Informační systém je otevřen pro podávání žádostí v programu: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018.

dne 29.9.2017

Otevření ISPROM

ISPROM je otevřen pro podávání žádostí o dotaci v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace.

dne 18.9.2017

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy