Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci výzvy Práce s dětmi a mládeží, Programu Podpora mládeže na krajské úrovni,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků, Programu a výzvě Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží a žádosti o dotaci v rámci výzvy Letní Kempy.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Vyúčtování a závěrečná zpráva výzvy v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021

Organizace podpořené ve výzvě v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ v roce 2021 mohou ke svým projektům vkládat závěrečné zprávy a vyúčtování.

Vzory formulářů a informace k vyúčtování naleznete zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-za-rok-2021

dne 1.12.2021

Otevření výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží v zájmovém vzdělávání v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje Výzvu na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022. Výzvy obsahují věcné zaměření Výzev, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky podání žádostí.

Formulář pro podávání žádosti je v systému ISPROM otevřen do 31.12.2021

dne 26.11.2021

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PRÁVNÍ ÚPRAVY V § 14 ODST. 3 PÍSM. E) ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL (ZÁKON Č. 218/2000 SB.) S ÚČINNOSTÍ OD 1. ČERVNA 2021

V souvislosti s probíhající formální kontrolou u Výzvy PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace jsme zaregistrovali chyby, které souvisí s vyplněním záložky v ISPROM, a to konkrétně v části IDENTIFIKACE VLASTNICKÉ STRUKTURY, bod 2. V této souvislosti si Vám dovolujeme doporučit, abyste v tomto poli odkázali na přílohu a do přílohy vložili částečný výpis z evidence skutečných majitelů.

dne 19.11.2021

Otevření výzvy Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ na rok 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021.

Termín pro podání žádostí je 10.12.2021.

dne 10.11.2021

Výzvy pro rok 2022 - PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. 

Systém je otevřený pro sběr žádostí.

Žádost ve vyzvě 1 (pro osvedčené NNO) je nutné uzavřít a podat do 22.11.2021.

Žádost ve výzvě 2 (pro střešní NNO) je nutné uzavřít a podat do 15.11.2021.

Žádost ve výzvě 3 (pro NNO) je nutné uzavřít a podat do 13.12.2021.

Text výzev pro jednotlivé typy NNO a další informace naleznete zde.

dne 5.11.2021

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy