Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016, Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2016,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků 2016.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží"

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Informace ze seminářů

V rámci seminářů pro NNO, které proběhly během září a října 2016, jsme se setkali s řadou dotazů z Vaší strany. Rozšířili jsme tedy záložku NÁPOVĚDA/FAQ o odpovědi na tyto otázky. Najdete zde tedy nově definované drobné odměny pro děti, informaci o tom, koho zahrnout do položky "Externí pracovníci projektu" apod. Tuto rubriku budeme dále aktualizovat v souvislosti s Vašimi dotazy, které posílejte především na náš Helpdesk.

dne 12.10.2016

Spuštění ISPROM

Spuštění ostrého provozu ISPROM:

- pro žádosti o dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO dne 26. 9. 2016

- pro žádosti o dotace v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol dne 1.10.2016

- pro žádosti o dotace v rámci investičního programu 133 710 v průběhu listopadu 2016

- pro žádosti o dotace v rámci programu na podporu  ICM dne 24.10.2016

Je možné, že v rámci testování Vám IS umožní projekt založit i před uvedeným datem. Projekty však prosíme nezakládejte a vyčkejte na oficiální spuštění daného dotačního programu viz výše.

dne 20.9.2016

Informace k zaslání rozhodnutí o poskytnutí dotace a převedení peněz

Finanční prostředky pro  žadatele o dotaci v programu č. 1 byly převedeny na účty NNO k 31. březnu a zároveň s tím byla odeslána Rozhodnutí o poskytnutí dotace poštou. 

Finanční prostředky pro  úspěšné žadatele o dotaci v programech č. 2, 3, 4 budou převedeny na účty NNO do 15. dubna 2016 a poté budou rozeslána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto malé zpoždění oproti slibovanému termínu do konce března bylo způsobeno zejména nedostatky ve vyúčtování projektů z předchozího roku. Podmínkou pro přidělení dotace na daný rok je správné vyúčtování projektu z  roku předchozího. Odesílání plateb i rozhodnutí pro všechny projekty v jednom programu probíhá, z administrativních důvodů, současně.  

Finanční prostředky pro Program na podporu ICM budou na zřizovatele ICM převedeny a rozhodnutí o poskytnutí dotace zaslána do konce dubna 2016. 

Vzhledem k  chybám a nejasnostem ve vyúčtování připravuje odbor pro mládež podrobnější pokyny k čerpání a vyúčtování dotace 2016, které budou zveřejněny do konce října 2016.

dne 5.4.2016

Informace pro uživatele

V souvislosti s nahráním aktuálních dat o výsledku výběrového řízení do ISPROMu přišel, některým z Vás, informační email z IS_PREVENCE. Považujte tento email za bezpředmětný.

dne 21.3.2016

Data v ISPROMu

Vážení žadatelé o dotaci,

připomínáme, že dne 1.1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 SB., občanských zákoník  ( NOZ) a zákon č. 304/2013 Sb.  o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ  ( tj. k 1.1. 2016 ) jsou spolky povinny uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ. Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slovo „spolek“ nebo „ zapsaný spolek " ;postačí však zkratka „ z.s.“. Výjimku z této povinnosti připouští § 3042 NOZ  z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

V souvislosti s touto povinností vás žádáme, změníte-li název své organizace, abyste jej zároveň změnili i v Informačním systému pro mládež ISPROM, v údajích o organizaci. Tuto změnu proveďte, prosím, do 15. února 2016 (mj. i z důvodu poskytnutí aktuálních údajů pro tisk rozhodnutí o přidělení dotace).

dne 25.1.2016

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy