Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016, Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2016,

Investičního programu (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), Programu Podpora nadaných žáků 2016.

Dále jsou zde evidovány žádosti o udělení titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží"

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Informace k zaslání rozhodnutí o poskytnutí dotace a převedení peněz

Finanční prostředky pro  žadatele o dotaci v programu č. 1 byly převedeny na účty NNO k 31. březnu a zároveň s tím byla odeslána Rozhodnutí o poskytnutí dotace poštou. 

Finanční prostředky pro  úspěšné žadatele o dotaci v programech č. 2, 3, 4 budou převedeny na účty NNO do 15. dubna 2016 a poté budou rozeslána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto malé zpoždění oproti slibovanému termínu do konce března bylo způsobeno zejména nedostatky ve vyúčtování projektů z předchozího roku. Podmínkou pro přidělení dotace na daný rok je správné vyúčtování projektu z  roku předchozího. Odesílání plateb i rozhodnutí pro všechny projekty v jednom programu probíhá, z administrativních důvodů, současně.  

Finanční prostředky pro Program na podporu ICM budou na zřizovatele ICM převedeny a rozhodnutí o poskytnutí dotace zaslána do konce dubna 2016. 

Vzhledem k  chybám a nejasnostem ve vyúčtování připravuje odbor pro mládež podrobnější metodiku k čerpání a vyúčtování dotace 2016, která bude zveřejněna do poloviny května 2016. Metodika bude vycházet z podmínek ve vyhlášení programů na rok 2016 a z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2016.

dne 5.4.2016

Informace pro uživatele

V souvislosti s nahráním aktuálních dat o výsledku výběrového řízení do ISPROMu přišel, některým z Vás, informační email z IS_PREVENCE. Považujte tento email za bezpředmětný.

dne 21.3.2016

Data v ISPROMu

Vážení žadatelé o dotaci,

připomínáme, že dne 1.1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 SB., občanských zákoník  ( NOZ) a zákon č. 304/2013 Sb.  o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ  ( tj. k 1.1. 2016 ) jsou spolky povinny uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ. Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slovo „spolek“ nebo „ zapsaný spolek " ;postačí však zkratka „ z.s.“. Výjimku z této povinnosti připouští § 3042 NOZ  z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

V souvislosti s touto povinností vás žádáme, změníte-li název své organizace, abyste jej zároveň změnili i v Informačním systému pro mládež ISPROM, v údajích o organizaci. Tuto změnu proveďte, prosím, do 15. února 2016 (mj. i z důvodu poskytnutí aktuálních údajů pro tisk rozhodnutí o přidělení dotace).

dne 25.1.2016

Investice - vzor investičního záměru pro rok 2016

Upozorňujeme žadatele v dotačním programu Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže na povinnost použít vzor investičního záměru pro rok 2016, který je ke stažení na: http://www.msmt.cz/file/36602/

dne 7.12.2015

Informace pro žadatele v programu podpory ICM

Vážení žadatelé,

během dnešního dopoledne byly u těch žadatelů, kterým se dosud nepodařilo uzavřenou žádost ve formátu pdf. z ISPROM vytisknout, žádosti opět otevřeny/vráceny. Bude je tedy možné, po přihlášení do ISPROM, opět uzavřít. Poté by již žádost v pdf. formátu měla jít vytisknout. Podepsanou ji stačí zaslat dle původních propozic na NICM do pondělí 7. 12. (razítko na obálce nejpozději 7. 12. 2015). Bude-li mít někdo 3. 12. po 12 hod. opětovný technický problém s vytištěním, kontaktujte prosím Ing. Janu Häcklovou na tel.: 234 811 113.

Odbor pro mládež se omlouvá za tyto technické problémy.

dne 3.12.2015

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy